Ważne komunikaty

UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r.

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemicznym

wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania na stronie szkoły http://sppolajewo.eu/ w zakładce dokumenty ( żółta kredka).

W obecnej sytuacji należy wypełnić tylko zgłoszenie ( bez załączania aktu urodzenia), wrzucić do skrzynki w przedsionku szkoły lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

również nasza placówka zmienia formę pracy na tzw. „zdalne nauczanie”.

Na stronie Przedszkola będą Państwo informowani o propozycjach

zabaw oraz innych formach aktywności dla dzieci.

W celu ułatwienia Państwu tej trudnej sytuacji zostaną wydane karty pracy przedszkolaków.

Nastąpi to w dniach:

wtorek 24 marca – godz 10.00-12.00

Oddziały w Krosinie, Boruszynie, Tarnówku i Młynkowie

Połajewo oddziały „Krasnoludki”, „Misie” i „Kotki”

środa 25 marca – godz 10.00-12.00

Połajewo oddziały „Motylki” i „Żabki”.

Katry pracy będą wydawane na terenie przed wejściami do właściwych placówek.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wszelkich zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, podczas odbierania kart,

w szczególności do zachowania niezbędnych odległości.

 

z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Lidia Kulwas

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

W przypadku wszelkich pytań oraz chęci uzyskania niezbędnych informacji

proszę o kontakt telefoniczny pod nr 0672567084 

w godzinach 8.00 – 14.00

 

z poważaniem                        

Dyrektor Lidia Kulwas       

   

 

 

 


 

UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się

w terminie od 17 lutego do 13 marca 2020 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 13 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020 będą odbywać się

w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 29 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS POBYTU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE