Ważne komunikaty

Ubezpieczenie na rok szkolny 2023/2024

Drodzy Rodzice prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

OWU EDU PLUS 2023

Tabela świadczeń

Sposoby zgłaszania zdarzeń

druk_zgloszenia_edu

załącznik RODO

Szanowni Państwo

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody Przedszkole Roku w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie wielkopolskim jest prowadzony przez „Głos Wielkopolski”.

Jednocześnie nominację do nagrody w Plebiscycie otrzymała także
dyrektor placówki  Lidia Kulwas.

Ponadto nominację do tytułu Nauczyciel Roku otrzymali pracujący w przedszkolu nauczyciele: Hanna Surma i Karolina Bukowska.

Nominacja jest niewątpliwie dowodem docenienia naszej pracy i zaangażowania
w działalność placówki za co serdecznie Państwu dziękujemy.

Z poważaniem

Lidia Kulwas

Dla przedszkola:

www.gloswielkopolski.pl/ll/N/11/11Nominacja_Przedszkole_80382.jpg 

Dla dyrektora:

www.gloswielkopolski.pl/ll/N/11/11Nominacja_Lidia_Kulwas.jpg 

Oraz dla nauczycieli:

www.gloswielkopolski.pl/ll/N/11/11Nominacja_Hanna_Surma.jpg

www.gloswielkopolski.pl/ll/N/11/11Nominacja_Karolina_Bukowska.jpg

Głosowanie w plebiscycie rozpocznie się już we wtorek, 25 października. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gloswielkopolski.pl/nauczyciel

Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

druk_zgloszenia_edu

OWU EDU PLUS od 04.04.2022r.

Sposoby zgłaszania zdarzeń

tabela polisa 2022

załącznik RODO

 

Serdecznie zachęcamy do lektury magazynu „wielkoPOLSKA oświata
– naszym wspólnym dobrem”

wielkoPOLSKA-oswiata-naszym-wspolnym-dobrem_nr-1

Informacja

Dnia 04.06.2021r. (piątek)

przedszkole będzie nieczynne.

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

          Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa kraina” w Połajewie informuje,

że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2021/2022, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do naszego przedszkola, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny, powinni złożyć do przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

 Deklarację należy złożyć w oddziale, do którego uczęszcza dziecko do dnia 12.02.2021r.

( przed rozpoczęciem się rekrutacji na kolejny rok szkolny.)

Deklaracje można pobrać  w grupie,  do której uczęszcza dziecko jak również na stronie przedszkola.

DEKLARACJA do pobrania

ZACHĘCAMY DO ZABAWY Z KODOWANIEM

dla młodszych oraz starszych przedszkolaków

 

ćwicz spostrzegawczość i logiczne myślenie

baw się nalepkami dołączonymi do książki

wykorzystaj kody QR ‒ odtwarzaj dźwięki, odgłosy, piosenki

odkrywaj znaki, wskazówki i odpowiedzi dzięki czerwonej folii

zobacz, jak obrazki się poruszają dzięki folii w paski

oglądaj obrazki w trzech wymiarach przez okulary 3D dołączone do książki

Konstrukcja książki nawiązuje do gry komputerowej, w której dziecko przechodzi przez kolejne etapy, zdobywając za to odznaki – nalepki do umieszczenia na dyplomie dołączonym do publikacji.

Publikacja zawiera 40 dwustronnych kart pracy w formacie A4 oraz 4 arkusze nalepek.

Kody QR umożliwiają za pomocą smartfona odtworzenie plików z dźwiękami, odgłosami i piosenkami.

Do książki dołączone są: czerwona folia, folia w paski oraz okulary 3D.

Na końcu publikacji znajduje się dyplom dla Mistrza Kodowania.

Kodowanie na start dla młodszych przedszkolaków i Kodowanie na start dla starszych przedszkolaków.

 

Ceny publikacji:

Kodowanie na start! Dla młodszych przedszkolaków 29,90

Kodowanie na start! Dla starszych przedszkolaków 29,90

Zobacz kilka stron KODOWANIA :

5/6 latki

https://www.wsip.pl/upload/2020/09/E577D0_Kodowanie_na_start_dla_starszych_przedszkolakow/index.html?fbclid=IwAR0EARBe8-xsLkPifcOZHbEb0dIlT21pn_pvwpHWKq-FzE0t8_9A5EYnYbQ#p=1

3 / 4 latki

https://www.wsip.pl/upload/2020/09/E577C9_Kodowanie_na_start_dla_mlodszych_przedszkolakow/index.html?fbclid=IwAR3Y79DJeDKZ4ltd2bSLfPcRynO_Hwne6uIkzpwq40FraB7gI8mUAcwY2OM

 

Firma fotograficzna Pro-Art Foto, z którą nasza placówka współpracuje

od lat, przygotowała dla Państwa bezpieczną ofertę świątecznych prezentów.

 

Chcąc dokonać zakupu należy otworzyć link odpowiadający miejscowości, w której uczęszcza Państwa dziecko do przedszkola i złożyć zamówienie.

Placówka przedszkolna pośredniczy w zakresie dostarczenia Państwu zamówienia oraz uregulowania należności.

 

Szczegóły w linkach poniżej:

https://eproart.pl/boruszyn-basniowa-kraina-filia

https://eproart.pl/krosin-basniowa-kraina-filia

https://eproart.pl/mlynkowo-basniowa-kraina-filia

https://eproart.pl/tarnowko-basniowa-kraina-filia

https://eproart.pl/polajewo-basniowa-kraina

 

Serdecznie polecamy tę formę, bo bez robienia normalnej sesji zdjęciowej, mogą sobie Państwo stworzyć własny kalendarz, zdjęcie na płótnie

z wizerunkiem swojej rodziny lub wiele innych ciekawych produktów.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA
Program Profilaktyczno - Wychowawczy

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I  FUNKCJONOWANIA

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII, DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA

I PRZECIWDZIAŁANIA COVID –19

 

 • Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

 

 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W przypadku dzieci, u których stwierdzono alergię i występujący w takim przypadku katar lub kaszel, należy dostarczyć zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. 
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola  przez rodziców, opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Wprowadza się zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.
 • Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 • Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce, a następnie dzwoni na dzwonek, wzywając w ten sposób nauczyciela, pomoc nauczyciela.
 • Dziecko odbierane jest od rodzica przez nauczyciela, pomoc nauczyciela i przez nauczyciela, pomoc nauczyciela rozbierane w szatni. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki.
 • Nauczyciel, pomoc nauczyciela (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) wychodzi przed placówkę i mierzy temperaturę dziecka za pomocą termometru bezdotykowego jeśli zaistnieje taka konieczność. W przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi powyżej 36,8ºC – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 • Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych zabawek, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą. Rodzic, opiekun powinien sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.

 

Organizacja edukacji, wychowania i opieki

 

 • Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali. 
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Dzieci oraz pracownicy przedszkola przebywają w przedszkolu bez przyłbic i maseczek ochronnych.
 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny dywanowe).
 • Dziecko posiada własne przybory i karty pracy, które znajdują się na własnej półce.

Dziecko nie powinno wymieniać się przyborami z innymi dziećmi.

 • Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przebywania na placu zabaw ).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący 1,5 m.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 • Sprzęt na placu zabaw powinien być dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • W zależności od warunków pogodowych, dzieci będą spędzać  czas na zewnątrz wyłącznie   na placu zabaw; wyjazdy oraz wyjścia poza teren placówki są zabronione.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 • Przy wejściu do przedszkola znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku przedszkola.
 • Zobowiązuje się personel obsługi do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny:
 • nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
 • należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • wycieranie dłoni po umyciu odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zobowiązuje się personel obsługi do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach przygotowywania posiłków.
 • Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 

Wydawanie posiłków

 

 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 • Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez pomoc nauczyciela.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Należy zapewnić korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci pod nadzorem nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieci i pracowników przedszkola

 

 • Przy wejściu głównym do przedszkola należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, należy wdrożyć opracowaną przez przedszkole „Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19”.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

Wybór formy kształcenia

 

 • W zależności od tego, czy Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, na terenie którego ma siedzibę przedszkole , został   zaliczony   do   strefy „żółtej” lub „czerwonej” zgodnie  z Rozporządzeniem RM  z dnia 7sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów   w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor za zgodą   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podejmuje decyzję ograniczenia   funkcjonowania  przedszkola.
 • W sytuacji niezaliczenia Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w przedszkolu funkcjonuje nauczanie w trybie stacjonarnym.
 • W przypadku   zaliczenia   Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję wprowadzenia mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość zawieszenia zajęć stacjonarnych:  grupie wychowawczej, oddziału  lub całej placówki w zakresie wszystkich zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego).
 • W przypadku zaliczenia Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do strefy „czerwonej” nastąpi zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony  i wprowadzenie kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.  i obowiązuje do odwołania.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBY COVID
TELEFONY KONTAKTOWE W SPRAWIE KWARANTANNY I ZDROWIA

Drodzy Państwo

Pod linkiem 

https://gzo_polajewo.bip.gov.pl/publiczne-przedszkole-basniowa-kraina-w-polajewie/323114_sprawozdanie-za-rok-2019.html 

znajdują się sprawozdania finansowe za rok 2019.

Procedura dotycząca funkcjonowania  Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19

 

Procedurę opracowano w porozumieniu z organem prowadzącym i w oparciu:                   

 • O wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkiem z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późniejszymi zmianami).
 • Procedurę postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie z dnia 11 marca 2020 roku.

 

Drodzy Rodzice, z dniem 6 maja 2020r. nasze przedszkole podejmuje próbę przywrócenia normalności. Musimy jednak pamiętać o tym, że nie powracamy do normalnego funkcjonowania. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę nad dziećmi. 
Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w Naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 6 maja do 24 maja 2020r. Wtedy rząd przedstawi informację jak dalej będą wyglądały podejmowane działania mające na celu łagodzenie obostrzeń.

Prosimy  o zapoznanie się z dalszymi informacjami:

 • Placówka czynna będzie w stałych godzinach funkcjonowania. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w tym czasie.
 • Personel zobligowany jest do dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).
 • Personel kuchenny nie może pełnić opieki nad dziećmi.
 • W oddziale może przebywać do 12 dzieci. Warunkowane jest to powierzchnią sali  i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4m2  na osobę i każdego opiekuna,  z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez meble i elementy wyposażenia).
 • Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach funkcjonowania placówki.
  By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć edukacyjnych w placówce  nauczanie zdalne utrzymane zostaje do  24 maja 2020r.
 • Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich.
 • Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 • Dowóz dzieci do przedszkola organizują rodzice we własnym zakresie.
 • Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce a następnie dzwoni na dzwonek, wzywając w ten sposób nauczyciela, pomoc nauczyciela.
 • Nauczyciel, pomoc nauczyciela (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) wychodzi przed placówkę i mierzy temperaturę dziecka za pomocą termometru bezdotykowego.
 • Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi 37,0 st. lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 • Dziecko odbierane jest od rodzica przez nauczyciela, pomoc nauczyciela i przez nauczyciela, pomoc nauczyciela rozbierane w szatni. Nie ma innej możliwości.
 • W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. My ubieramy dziecko, mierzymy temperaturę i oddajemy dziecko rodzicom. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku przedszkola.
 • Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym wcześniejszym odbiorze dziecka z placówki pod numerem telefonu danego oddziału.
 • Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2 m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie na plac zabaw.
 • Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce,  w maseczce także wychodzą z placówki do domu. Proszę o zapewnienie czystej maski dziecku, innej niż ta, w której przyszło do placówki.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw.
 • W zależności od warunków pogodowych, będziemy spędzać  czas na zewnątrz wyłącznie   na placu zabaw; wyjścia poza teren placówki są zabronione.
 • Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych zabawek, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą.
 • Proszę także sprawdzać czy dziecko nie chowa do kieszeni zabawek lub innych przedmiotów przed wyjściem z domu lub samochodu.
 • Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, będziemy to nadzorować.
 • Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 • Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych, pracownicy także.

Zasady przyjęcia dziecka

 • Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe.
 • Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.

Kryteria przyjęcia dziecka

 • Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka zgłaszają Państwo telefonicznie pod numer 672567084.
 • W porozumieniu z organem prowadzącym z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci obojga pracujących rodziców.

 

Opłaty

 • Opłaty pozostają bez zmian.

 

Posiłki

 • Posiłki w przedszkolu zapewniać będziemy jak dotychczas.
 • Naczynia będą tak jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.

Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

 • Jeśli w placówce dojdzie do podejrzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy, wzywamy rodzica, informowane są: najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny. 
 • W placówce zostało wytyczone pomieszczenie do izolacji danej osoby.
 • Osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.
 • Dalsze kroki podejmowane będą w oparciu o decyzję uprawnionych do tego organów.
  Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki  i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.
 • Rodzice decydujący się na objęcie jego dziecka opieką proszeni są o zgłoszenie tej informacji w wyznaczonym terminie.
 • Decyzję od kiedy przedszkole zostanie otwarte przedstawiono Państwu w dniu 30 kwietnia 2020r. na stronie internetowej przedszkola.
 • 6 maja 2020r. będą Państwo proszeni o odebranie niezbędnych dokumentów, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki.

Będzie to:

 • oświadczenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi funkcjonowania placówki Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie w okresie występowania stanu epidemii COVID-19; procedurą postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną   w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie,
 • zgoda na mierzenie temperatury dziecku,
 • oświadczenie o przyprowadzanie dziecka na własne ryzyko,
 • wywiad epidemiologiczny.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

Z DNIA 11 MARCA 2020 ROKU.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

 

1

CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

 

2

ZASADY PROFILAKTYKI

Do zadań przedszkola należą:

 • zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności),
 • zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,
 • zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych– nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci,
 • edukacja dzieci w zakresie:
 1. prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 2. mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 3. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 4. prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 5. zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 6. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;
 • okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

3

OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

 

 1. Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, mogą żądać udzielenia informacji o:
 • osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 • osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
 • posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.
 1. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,
 • płeć,
 • adres zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,
 • rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego,
 • okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,
 • trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu,
 • miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.
 1. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny mogą, w drodze decyzji:
 • wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,
 • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,
 • nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie,
 • wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,
 • wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,
 • nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną,
 • zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

4

POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA CHOROBY

 

 1. Rodzicom zaleca się zostawić w domu dziecko, które wykazuje objawy choroby –słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów.
 2. W razie wystąpienia objawów, o których mowa w ust. 1, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd.
 5. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 6. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w przedszkolu.
 7. Dyrektor powiadamia rodziców o zagrożeniu przez stronę przedszkola w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

 

5

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE WYWOŁANE WIRUSEM SARS-COV-2

 

 1. SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”.
 2. W celu przeciwdziałania COVID-19 dyrektor może polecić pracownikowi przedszkola wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 3. W przypadku zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
 4. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące w przedszkolu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
 5. Polecenia, o których mowa w ust. 4, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

Drodzy Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej

zostaje wydłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym nauczanie zdalne będzie kontynuowane do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

                Z poważaniem

Dyrektor Lidia Kulwas

UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r.

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemicznym

wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania na stronie szkoły http://sppolajewo.eu/ w zakładce dokumenty ( żółta kredka).

W obecnej sytuacji należy wypełnić tylko zgłoszenie ( bez załączania aktu urodzenia), wrzucić do skrzynki w przedsionku szkoły lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

również nasza placówka zmienia formę pracy na tzw. „zdalne nauczanie”.

Na stronie Przedszkola będą Państwo informowani o propozycjach

zabaw oraz innych formach aktywności dla dzieci.

W celu ułatwienia Państwu tej trudnej sytuacji zostaną wydane karty pracy przedszkolaków.

Nastąpi to w dniach:

wtorek 24 marca – godz 10.00-12.00

Oddziały w Krosinie, Boruszynie, Tarnówku i Młynkowie

Połajewo oddziały „Krasnoludki”, „Misie” i „Kotki”

środa 25 marca – godz 10.00-12.00

Połajewo oddziały „Motylki” i „Żabki”.

Katry pracy będą wydawane na terenie przed wejściami do właściwych placówek.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wszelkich zaleceń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, podczas odbierania kart,

w szczególności do zachowania niezbędnych odległości.

 

z poważaniem Dyrektor Przedszkola

Lidia Kulwas

 

 

 

Drodzy Rodzice

 

W przypadku wszelkich pytań oraz chęci uzyskania niezbędnych informacji

proszę o kontakt telefoniczny pod nr 0672567084 

w godzinach 8.00 – 14.00

 

z poważaniem                        

Dyrektor Lidia Kulwas       

   

 

 

 


 

UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się

w terminie od 17 lutego do 13 marca 2020 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 13 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020 będą odbywać się

w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 29 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS POBYTU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 ze zm.),
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 września, 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci,
a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., które są określone w „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.
6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, w której zbierają się dzieci
do godz. 8.00. Analogicznie rodzice sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
7. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 9.00, a odbierane w godzinach deklarowanych, nie później jednak niż do godz. 15.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy.
8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
9. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego wraz z podaniem numeru pesel osoby upoważnionej).
10. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy,
gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
11. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo zawiera „Procedura dotycząca przyprowadzania i odbioru dziecka
z przedszkola”.
12. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
13. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
14. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela
lub upoważnionego przez niego lub dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego
w danym momencie opiekę nad dziećmi.
15. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
16. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę
na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
17. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia
z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.
18. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
19. Codziennie rano pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku. Nie zwalnia
to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.
20. Nauczyciel opuszczając salę w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego,
na wycieczkę, spacer itp., przelicza je i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi. Pomoc nauczyciela jest zobowiązana do wspólnego
z nauczycielka przygotowania dzieci do wyjścia z przedszkola.
21. Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić, czy furtka jest zabezpieczona.
22. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie
ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach potencjalnie największych zagrożeń.
23. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym wraz z nauczycielką może przebywać pomoc nauczyciela. – nauczycielki same decydują o tym, czy potrzebują wsparcia innego pracownika.
24. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
25. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
26. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
W szatni oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; pomoce nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń.
27. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy.
28. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki w ramach zajęć programowych).
29. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie „Procedury dotyczącej zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola”.
30. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
w przedszkolu regulaminem wycieczek.
31. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
32. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
33. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy (pomoc nauczyciela) lub inny pracownik przedszkola. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
34. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany: – zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe; – zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola); – zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka; – niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola; – o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
35. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkimi zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
36. Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej Przedszkolu, a szczegółowe kroki nauczyciela w trakcie wypadku określone są w „Procedurze dotyczącej przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek”.
37. Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi
do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać
te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.
38. Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.
39. „Piątek z zabawką” jest dniem, w którym dzieci mogą przynieść swoje zabawki z domu. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
40. W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji. Rodzice na początku roku przedszkolnego, podpisują stosowne deklaracje
41. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
42. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku,
gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.
43. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie.

PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
Skip to content