Ważne komunikaty


UWAGA!

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,
że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020 będą odbywać się

w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 29 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY” W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS POBYTU W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE