Programy

Nasze przedszkole realizje programy

Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego „Wokół przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska

Roczny program Rozwoju Publicznego Przedszkola „Baśniowa kraina” w Połajewie

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznego Przedszkola „Baśniowa kraina” w Połajewie

Program Profilaktyki Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”

Skip to content