Historia

Przedstawiamy wszystkim historię naszego przedszkola

Publiczne Przedszkole w Połajewie jest zlokalizowane na terenie wsi Połajewa i tak:
– w latach 1945 do 1986 przedszkole było 2-oddziałowe
– w latach 1986 do 2003 przedszkole było 4 oddziałowe
(2 oddziały Połajewo, 2 oddziały we wsi Przybychowo)
– od roku 2003 przedszkole liczyło 8 oddziałów z tego
4 ddziały w Połajewie oddział zamiejscowy w Boruszynie,
oddział zamiejscowy w Krosinie
i 2 oddziały zamiejscowe w Młynkowie.
– W roku 2013 dołączył do nas IX oddział zamiejscowy
w Tarnówku.
– W 2017 r. został powołany piąty oddział w Połajewie.
W chwili obecnej przedszkole liczy 10 oddziałów.

Przedszkole w Połajewie prowadziło swoją działalność przy ulicy Szamotulskiej 10 w budynku wynajętym. Od 5 lutego 1998 główna siedziba znajduje się w budynku szkolnym przy ulicy Leśna 1.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola w Połajewie dokonano w dniu 12 lutego 1998 roku. W uroczystości tej udział wzięli:
– Wójt Gminy Połajewo- Stanisław Pochyluk,
– Ksiądz Parafii Jerzy Jaśkowiak,
– personel, dzieci i rodzice

Ksiądz Jerzy Jaśkowiak ofiarował krzyż, który jako wyróżniona parafia Połajewo otrzymała od arcybiskupa poznańskiego A. Baraniaka w dniu jego oswobodzenia z więzienia. Krzyż ten został wówczas poświęcony przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W przedszkolu został zawieszony na honorowym miejscu.

Funkcję dyrektora sprawowały: Pani Barbara Mrotek, Urszula Piechota
Od 1978 roku do 2012 roku Dyrektorem była Pani Ewa Pawlęty
Od Roku 2012 do chwili obecnej dyrektorem jest Lidia Kulwas

Przez te wszystkie lata przedszkole zmieniło nazwę: było Państwowe,następnie Przedszkolem Publicznym, a obecnie od 2010r. jest Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie.

Dziecko w naszym przedszkolu ma doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności. Przygotowujemy bogaty kalendarz imprez, uroczystości, wycieczek, oragnizujemy zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków, wycieczki do rónych ciekawych miejsc, spotkania z ciekawymi ludzmi. Jesteśmy otwarci na środowisko w którym funkcjonujemy. Korzystamy z zaproszeń do udziału w konkursach i przeglądach urządzanych przez placówki kulturalno-oświatowe.

Nasze przedszkole pięknieje z dnia na dzień. Staramy się podejmować takie działania, które uczynia nasze przedszkola miejscem miłym i przyjaznym dla dzieci i rodziców.

Skip to content