Organizacja terapii

PRZESIEWOWE BADANIA MOWY

We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania mowy u wszystkich dzieci.
W badaniu sprawdzane są:
• stan rozwoju mowy dziecka,
• sposób oddychania,
• sposób połykania,
• budowa aparatu mowy,
• sprawność narządów mowy,
• poprawność artykulacyjna mowy,
• rozumienie mowy,
• zasób słownictwa czynnego.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii uzyskują pisemną informację o wynikach badań przesiewowych, o potrzebie dodatkowych konsultacji specjalistycznej: laryngologicznej, stomatologicznej i ortodontycznej lub audiologicznej.
W trakcie konsultacji indywidualnych rodzice mają możliwość uzyskania wyczerpującej informacji na temat rozwoju mowy dziecka.


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci i nauczycieli.
Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.
Ćwiczenia przybierają formę zabawy, są dopasowane do zainteresowań i możliwości konkretnego dziecka.
Ćwiczenia obejmują:
• pracę nad bogaceniem słownika dziecka,
• pracę nad stymulacją świadomości językowej m. in. kształceniem form gramatycznych,
• pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów:
• wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski,
• utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym (wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka).

W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są również ćwiczenia wspomagające artykulację:
• ćwiczenia usprawniające narządy mowy,
• ćwiczenia oddechowe,
• ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek,
• ćwiczenia słuchu fonemowego.

W dbałości o wymowę dziecka należy kierować się zasadą, że im wcześniej rozpoznamy trudności i zaczniemy je pokonywać, tym mniej pracy będzie to kosztowało dziecko, ponieważ nieprawidłowe nawyki będą krócej utrwalane.
Zaangażowanie rodziców ma największy wpływ na przebieg terapii logopedycznej.
Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.


KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Konsultacje logopedyczne dla Rodziców
odbywać się będą w godzinach pracy logopedy
– 15 min na początku każdych zajęć danego oddziału.
Zapraszamy chętnych rodziców na konsultacje z Panią logopedą.

Skip to content