LAS, DWA, TRZY –MATEMATYCZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY