Rekrutacja do szkoły

UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2013 r.

Ze względu na zamknięcie szkoły związane z zagrożeniem epidemicznym wydłuża się okres rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Połajewie na rok szkolny 2020/2021 do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Zasady rekrutacji oraz zgłoszenie do pobrania na stronie szkoły http://sppolajewo.eu/ w zakładce dokumenty ( żółta kredka). W obecnej sytuacji należy wypełnić tylko zgłoszenie ( bez załączania aktu urodzenia), wrzucić do skrzynki w przedsionku szkoły lub wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły.