XX Międzynarodowe Spotkanie Kolędników – Dudziarzy

W tym roku, podczas spotkania Dudziarzy wystąpiły dzieci z oddziału V – „Motylki”