Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN

 oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zadanie 1 „Oto ja” – wykonanie przez każde dziecko uczestniczące w projekcie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych (patyków, gałązek, kamieni, plastrów drewna, kory, liści).

Zadanie 2 „Cyfry z natury” – stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.

„Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp” – stworzenie z dziećmi rytmicznej ścieżki podzielonej na ok 50 cm odcinki i wypełnienie każdej z nich różnorodnym materiałem, który dzieci są w stanie znaleźć w najbliższym otoczeniu np. piasek, patyki, liście, trawa, kamienie.

„Zaadoptuj drzewo” – nawiązanie bliskiej relacji z okolicznym drzewem lub krzewem, odwiedzanie go pierwszego dnia każdego miesiąca oraz pierwszego dnia nowej pory roku, obserwacja i dokumentacja, jak się zmienia.

„W małej chatce za lasem” – nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem oraz zorganizowanie wycieczki  do zagrody dziczej w Goraju.

„Eksperymenty w kuchni” – wykorzystanie plonów sadów do przygotowania  sałatki owocowej.

Jesień na okrągło i kwadratowo

Skip to content